EHBO vereniging Dongemond

Startpagina

logo oud

 

 

 

Jaarverslag 2014

 

 

 

 De vereniging telde op 1 januari 2014 - 130 leden en op 31 december 2014 waren er 110 leden.

Een ledenverlies van 20 leden. Dit heeft te maken met het feit dat veel leden zijn overgestapt naar BedrijfsHulpVerlening. Daarnaast hebben we 10 nieuwe leden met alleen het certificaat reanimatie/AED opgenomen in het ledenbestand.

Het bestuur is het afgelopen jaar 7 keer bijeen geweest.

Op 24 maart 2014 werd de Alg. Ledenvergadering gehouden en er waren 30 leden aanwezig.

Dhr. P. van der Westen , evenementen coordinator/verbandmeester en mevr. C Schipperen waren aftredend en stelden zich herkiesbaar.

Bij acclamatie werden dhr. P. van der Westen en mevr. C Schipperen als bestuurslid herkozen.

Door te weinig aanmeldingen is er dit jaar geen basiscursus ehbo geweest.

Wel hebben we een basiscursus reanimatie/AED georganiseerd voor mensen zonder EHBO diploma. Dit blijkt een groot succes te zijn. Voor 2015 zijn er ook een aantal nieuwe reanimatie/AED cursussen in het vooruitzicht.

Het afgelopen jaar zijn de herhalingslessen redelijk bezocht.

Het aantal aanwezige leden varieerde tussen de 5 en 20 personen per avond. Uit onze gegevens blijkt dat op de dinsdagavond gemiddeld drukker is dan op de donderdagavond. De meeste mensen kwamen zoals altijd aan het begin en aan het eind van het jaar. De andere avonden werd het minderdruk, gemiddeld 10 per avond. Ondanks de beslissing van het bestuur om minder herhalingslessen te geven, zien we geen toename in het aantal leden per lesavond. We willen wel blijven benadrukken, dat het voor het verlengen van het diploma, erg belangrijk is om naar de herhalingslessen te blijven komen. Mocht er een gegronde rede zijn waarom je niet aanwezig kunt zijn, meld dit dan bij de secretaris. Samen met het bestuur word dan naar een oplossing gezocht om je diploma wel te kunnen verlengen.

In januari is er een lezing gehouden met als onderwerp Eerste Hulp bij waterongevallen. Er waren 12 leden aanwezig.

Op 10 april heeft er een grote buitenoefening op locatie plaats gevonden. Er was een goede opkomst en men heeft het als leerzaam ervaren. Het volgend seizoen is er weer een buitenoefening gepland op 14 april.

Ook de jeugd-EHBO op de basisscholen heeft wederom een gunstig resultaat opgeleverd, er zijn leerlingen van 5 basisscholen geslaagd voor Jeugd EHBO-A.

De examens zijn afgenomen door de kaderinstructeurs te weten Mw. S. van de Louw en Dhr. A. Kohler.

Mw. M.J Rijpert, Mw. S. Raaijmakers, Dhr. L. Romijn en Dhr. A. Heijblom hebben er als lesgevers veel tijd ingestoken. Namens het bestuur bedankt voor jullie inzet.

Coördinator voor de Jeugd EHBO-A was Mw. M. de Bont.

In september zijn de cursussen op 5 basisscholen begonnen. Het word ieder jaar steeds moeilijker om de lessen Jeugd-A te kunnen blijven geven. De oorzaak zijn de stijgende kosten vanuit het Oranje Kruis. Mede daardoor hebben we besloten om de lessen Jeugd-A een eigen invulling te geven. Wel houden we rekening met de richtlijnen vanuit het Oranje Kruis. De scholen krijgen voortaan een certificaat en speldje die door de vereniging zijn ontwikkeld. Hierdoor kunnen we een groot deel van de kosten drukken en kunnen we de jeugd toch entousiast maken voor EHBO.

Het afgelopen jaar heeft EHBO vereniging Dongemond hulp verleend bijna 100 evenementen. Het is de coördinator evenementen toch weer gelukt om hiervoor het benodigde aantal mensen te mobiliseren.

Het wordt wel steeds moeilijker om dit kunststuk te volbrengen

De heer vd. Westen bedankt voor je inzet.

Voor de medewerkers van de evenementen en lesgevers Jeugd-EHBO is er het afgelopen jaar een gezamenlijke bijeenkomst geweest om te evalueren. Deze avond werd vooral gebruikt om bij te praten en werd onder het genot van een pilsje afgesloten.

De Nieuwsbrief is dit jaar een maal verstuurd naar de leden via de post en e-mail.

Al het nieuws kunt u ook vinden op onze website. www.ehbo-dongemond.nl

We willen onze webmaster Ad Heijblom bedanken voor zijn inzet van het afgelopen jaar.

Na de zomer heeft Mw. S. van der Louw besloten om haar functie als secretaris neer te leggen. Reden hiervoor is het moeilijk combineren van het secretariaat met haar werk en gezin.

Ik wil dit verslag besluiten met het bedanken van de leden, die zich het hele jaar geheel belangeloos hebben ingezet voor onze vereniging en hoop dan ook dat we dit jaar weer op u mogen rekenen.

Raamsdonksveer, 25 februari 2015

Secretaris,

               

S. van der Louw