EHBO vereniging Dongemond

Aktiviteiten

Activiteiten

Opleiding Basiscursus Eerste Hulp

 • Herhalingslessen Eerste Hulp
 • Herhalingslessen Reanimatie en AED
 • Reanimatie & AED training voor derden
 • Jeugd EHBO A, op de basisscholen in onze gemeente (groep 8).
 • Kinder EHBO, de cursussen worden op verzoek van organisaties voor speciale doelgroepen gegeven
 • Hulpverlening

Hulpverlening
Na het behalen van uw eenheidsdiploma EHBO bestaat de mogelijkheid om meer ervaring op te doen. Dit kunt u doen door zich op te geven voor de hulpverlening.
Onze vereniging wordt vaak gevraagd om EHBO-hulp te verlenen bij verschillende soorten van activiteiten.
Zoals bijvoorbeeld:

 • open dagen
 • sportevenementen (voetballen, hockey, badminton enz)
 • concerten
 • braderieën
 • festivals

Als vereniging willen we graag aan die vraag tegemoet komen, maar dit is niet altijd mogelijk, doordat er te weinig mensen op de hulpverleningslijst staan.
Meestal worden er voor een activiteit twee gediplomeerde EHBO-ers gevraagd. Bij een grote activiteit worden vaak meerdere gediplomeerde EHBO-ers gevraagd. Als u een nog minder ervaren EHBO-er bent, dan wordt u altijd met een ervaren gediplomeerde EHBO-er, die al meerdere hulpverleningsdiensten heeft gedraaid, ingezet bij een bepaalde activiteit.